Hashøj.nu – Arrangementer i Hashøj

apr
6
tors
2017
GF Højen Generalforsamling Forsamlingshuset
apr 6 kl. 20:00 – 22:00

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Højen Torsdag d. 6 april 2017 kl. 20.00 i Slots Bjergby Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag (forslag afleveres til bestyrelsen senest den 27.03.17)

 indkomne forslag
5. Budget og fastsættelse af kontingent

 Bestyrelsen fremlægger forslag om fastholdelse af kontingent til 3000 kr./år

  1. Valg af formand (ulige år) – er på valg , nuværende formand Jan Lyngsø genopstiller ikke
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år) – er ikke på valg

 Valg af to suppleanter (lige år) – er ikke på valg

  1. Valg af revisor / revisor suppleant (hvert år) – er på valg
  2. Eventuelt